Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

 ZŁOTY JUBILEUSZ KORONACJI MATKI BOŻEJ SIDZIŃSKIEJ

16 lipca 2016 roku w Sidzinie obchodziliśmy Złoty Jubileusz 50 – lecia Koronacji Cudownego Obrazu naszej Matki Bożej Sidzińskiej. Ta uroczystość łączy się z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski i z 150 rocznicą śmierci ks. Wojciecha Blaszyńskiego naszego długoletniego Proboszcza.

Przez wiele miesięcy w Parafii trwały przygotowania do tej wielkiej uroczystości. Nasi duszpasterze wraz z komitetem organizacyjnym,  troskliwie opracowali plan tych prac duchowych i materialnych. Od kilku miesięcy głosili kazania dotyczące minionych wydarzeń. Mówili nam o przyjęciu Chrztu Świętego przez księcia Mieszka I. W trakcie wspomnień o ks. Wojciechu Blaszyńskim odczytywali Jego oryginalne fragmenty kazań. Wspominali o uroczystościach sprzed pięćdziesięciu lat. Dla większego uczczenia Matki Bożej Sidzińskiej, odbyły się rekolekcje parafialne, w których uczestniczyli liczni parafianie. W tym czasie Rada Parafialna, Członkowie Żywego Różańca, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich oraz grono ludzi zaangażowanych, zastanawiało się nad tym, jak w godny sposób przygotować świątynię oraz jej obejście na przyjęcie tak zacnych gości. Na placu przykościelnym zbudowano polowy ołtarz z piękną dekoracją. Przygotowaną salę OSP na zorganizowanie poczęstunku, Panie przez wiele miesięcy ćwiczyły śpiew pieśni maryjnych. Orkiestra również pracowała nad programem muzycznym.

Nadszedł oczekiwany dzień uroczystości, który poprzedziła całonocna adoracja Róż Różańcowych przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Uroczystości rozpoczęły się w kościele koncertem muzycznym orkiestry, której dyrygentem jest nasz Rodak Pan mgr Marek Hampel.

Przed przygotowanym ołtarzem przemaszerowały Poczty Sztandarowe przybyłych do nas okolicznych Związków Podhalan, Straży OSP oraz Kół Łowieckich, a na scenę udały się Panie należące do chóru.

W asyście wielu księży został wniesiony Cudowny Obraz Matki Bożej Sidzińskiej oraz wprowadzony Ksiądz Kardynał Stanisława Dziwisz i Ksiądz Biskup Tadeusz Pieronek.

Ksiądz Proboszcz Józef Bafia przywitał serdecznie Księdza Kardynała, Biskupa Pieronka, wszystkich kapłanów, przedstawiciela Pana Prezydenta RP - Ministra Adama Kwiatkowskiego, przybyłych do nas Gości i Parafian. Krótko przedstawił historię Cudownego Obrazu Matki Bożej Sidzińskiej, wspomniał o uroczystościach sprzed pięćdziesięciu lat i obecności w tych dniach w Sidzinie Arcybiskupa Księdza Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II oraz Biskupa Juliana Groblickiego, który dokonał Koronacji Matki Bożej Sidzińskiej. Na uroczystość został zaproszony Pan Prezydent Andrzej Duda, ale nie mógł w niej uczestniczyć, więc delegował Pana Ministra Adma Kwiatkowskiego, który odczytał prezydencki list.

Ofiarę Mszy świętej sprawował Ksiądz Kardynał, który wygłosił kazanie. Po uroczystej Mszy Świętej, Ksiądz Kardynał wraz z Księdzem Proboszczem Józefem Bafią zasadził pamiątkowego dęba, który będzie upamiętniał Uroczystości Jubileuszowe.

W Sali OSP zebrani Goście zostali podjęci poczęstunkiem.

My mieszkańcy Sidziny, składamy serdeczne podziękowania naszym Duszpasterzom za wspaniałe przygotowanie tej uroczystości.  Dziękujemy wszystkim, którzy się  do tego przyczynili i sądzimy, że za następne 50 lat nasi następcy pójdą w ślady rodaków. Co prawda nie dopisała nam aura, cały dzień padał uparcie deszcz, który jednak nie zakłócił przebiegu naszego Święta.                     

50-lecie Koronacji Matki Bożej Sidzińskiej 16.07.2016 r.

Powrót

Święta

Wtorek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
2312966