Menu

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Godziny otwarcia kancelarii

Kancelaria Parafialna czynna:

W dni powszednie od 7:30 - 8:00

PONADTO:

pora letnia: od 18:30 do 19:00

pora zimowa: od 17:30 do 18:00

W święta oraz wszystkie piątki kancelaria jest nieczynna! 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Chrzty w naszej parafii odbywają się zasadniczo w pierwszą sobotę podczas Mszy świętej i pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 11.00.

 • Do chrztu św. należy mieć: świecę i tzw. białą szatę. Przy zapisie dziecka do chrztu św. należy przedłożyć:
  1. odpis aktu urodzenia dziecka z USC;
  2. dowody osobiste rodziców;
  3. świadectwo ślubu kościelnego, a przy braku ślubu kościelnego odpis kontraktu cywilnego.
 • Rodzicami chrzestnymi mogą być:
  • wierzący i praktykujący katolicy po spowiedzi i komunii świętej,
  • bierzmowani
  • małżonkowie po ślubie kościelnym,
  • uczniowie szkół średnich aktualnie uczestniczący w katechizacji.
  Chrzestni, nie będący naszymi parafianami, zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej posługi.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Małżeństwo chrześcijańskie jest sakramentem, którego nowożeńcy udzielają sobie wzajemnie.

 1. Do spisania protokołu przedmałżeńskiego należy się zgłosić na 3 miesiące przed ślubem.
 2. Należy przedłożyć następujące dokumenty:
  1. metryki chrztu świętego - są one ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia;
  2. dowody osobiste;
  3. indeksy katechizacji, (świadectwa z religii);
  4. świadectwo z bierzmowania (jeżeli faktu bierzmowania nie odnotowano na metryce chrztu);
  5. zaświadczenie z USC o braku przeszkód ze strony prawa państwowego do zawarcia małżeństwa (w 3 egz.).
 3. Małoletni zobowiązani są do przedłożenia:
  • narzeczony - wyrok Sądu, zezwalający na zawarcie małżeństwa;
  • narzeczona - zgoda rodziców na małżeństwo córki;
  • wdowiec, wdowa - akt zgonu współmałżonka.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

Sakrament bierzmowania, inaczej dojrzałości chrześcijańskiej lub Sakrament Ducha Świętego, to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swą wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i żył wedle niej. Wyciska na duszy niezatarte znamię świadka Chrystusowego.


  Przygotowanie do bierzmowania trwa trzy lata i obejmuje uczniów gimnazjum. Uczniowie klas I i II gimnazjum uczestniczą w spotkaniach w I i II piątek miesiąca, rozpoczęcie Mszą św.
Uczniowie klas III gimnazjum uczestniczą w bezpośrednich przygotowaniach do bierzmowania. Spotkania dla nich odbywają się w III i IV piątek miesiąca, rozpoczęcie Mszą św.
Uczniowie klas III są zobowiązani również do uczestnictwa:

 • we Mszy świętej w niedziele;
 • w Mszach świętych roratnich (Adwent);
 • w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej;
 • comiesięcznej spowiedzi i Komunii świętej w I piątki miesiąca.

SAKRAMENT POKUTY

Spowiedź święta w naszym kościele

 • w tygodniu 15 min. przed każdą Mszą św;
 • w niedziele w czasie Mszy świętych;
 • w pierwsze czwartki i piątki miesiąca: od 17.00-18.00.

POGRZEB KATOLICKI

W obrzędach pogrzebowych swoich dzieci Kościół obchodzi z wiarą paschalne misterium Chrystusa i modli się, aby ci, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, z Nim przeszli przez śmierć do życia.

Przy zgłaszaniu pogrzebu należy przedstawić:

 • akt zgonu;
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (komunii świętej) - jeżeli zgon nastąpił w szpitalu (wystawia kapelan szpitala) lub poza parafią.

KOMUNIA ŚWIĘTA I SAKRAMENT CHORYCH

Do chorych przychodzimy ze spowiedzią i Komunią świętą w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach przedpołudniowych. Adresy chorych należy wcześniej zgłosić w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

W nagłej potrzebie przychodzimy ze Spowiedzią, Komunią i Sakramentem Chorych o każdej porze dnia i nocy.

Święta

Wtorek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
2312967